ටිකිරි මගේ වැඩ පොත / Tikiri mage weda potha

ටිකිරි මගේ වැඩ පොත / Tikiri mage weda potha

SKU: FBCBWA046 Category: Tag:

රු280.00

2 in stock

Compare

Description

ටිකිරි මගේ වැඩ පොත / Tikiri mage weda potha

Additional information

Weight 285 g
Dimensions 280 × 215 mm
AUTHOR(S)

H.M.ANURA JAYASINGHE

PUBLISHER

WASANA PUBLISHER

ISBN

978-955-29-0226-0

Brand

Wasana Publishers

Wasana Publications

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ටිකිරි මගේ වැඩ පොත / Tikiri mage weda potha”

Your email address will not be published. Required fields are marked *